VI HJÄLPER DIG
 

Att hitta naturliga  produkter är inte lätt, därför finns vi här för att hjälpa dig. Alla produkter som vi erbjuder är 100 % naturliga och stärker både din hud och din hälsa!

TIPS OCH RÅD

TA ANSVAR FÖR DIN HUD

Det är upp till dig hur och med vilka produkter du vill behandla din hud. Är du angelägen om att använda krämer som är riktigt vårdande och närande för huden bör du undvika produkter som innehåller syntetiska ämnen, tillsatser och kemikalier. 
Kemikalier i hudvårdsprodukter skadar din hud och kan även ha mycket negativ påverkan på dina inre organ.

Alla produkter vi erbjuder är helt fria från skadliga ämnen och är mycket snälla mot din kropp. De innehåller enbart naturliga ämnen som bygger upp, vårdar och skyddar din hud.

LÄS PÅ BAKSIDAN AV PRODUKTEN OCH UNDVIK KEMIKALIER

Innehållsförteckningen på syntetiskt framställda produkter innehåller många krångliga ord. Kom ihåg att naturliga ingredienser är lättuttalade. Ifall du inte kan uttala orden är det med största sannolikhet inte naturliga ingredienser. Har du bråttom behöver du inte heller läsa alla ämnen. Fokusera på de översta. Det finns nämligen en regel att de  första ämnena i innehålls-förteckningen ska vara de som är störst mängd av.

VAR KÄLLKRITISK
LYSSNA INTE BLINT PÅ MARKNADSFÖRING

Det finns ännu inget regelverk som styr vilka hudvårdsprodukter som får kallas naturliga. Produkter på marknaden genomgår ingen godkännandeprocess, utan det yttersta ansvaret för att reglerna i EU:s kosmetikadirektiv följs ligger på själva tillverkaren. Därför kan hudvårdsproducenter kalla sina krämer för naturliga även om innehållet inte är kontrollerat.

Detta innebär att det du smörjer dig med kan innehålla alla möjliga kemikalier. Såvida du inte är uppmärksam och kontrollerar innehållsförteckningen.

Här är en läsvärd artikel från Göteborgsposten angående detta:
http://www.gp.se/konsument/1.2258151-farliga-amnen-i-naturliga-hudkramer